Made with Xara
zidna reklama
nije deo haosa koji se ne može savladati, koji se ne može pročitati. IZNAD HAOSA je, odvaja se, ističe se, dominira u prostoru, ima sposobnost da privuče pažnju*, pa čak i da postane stožerna tačka za orijentaciju u prostoru, da postane opštepoznato mesto . Vidimo se kod... ; To je kod... A kada padne veče i upale se reflektori, dominacija postaje potpuna ! p.s. pored svih ostalih prednosti, a upoređujući cenu po m2, zidna reklama je i značajno JEFTINIJA !!! * PAŽNJA je usmerenost svesti na neki sadržaj. Definišemo je i kao usmerenost psihičke delatnosti na neke sadržaje uz istodobno isključivanje iz te delatnosti svih drugih sadržaja.To je prva faza u kojoj se vrši odabiranje materijala za opažanje
ta borba se odvija    u besomučnom      ritmu        dok                   ne                  postane         haos      k koji se      ne može  savladati,    ne  može    pročitati. Nazad Beograd  Niš
Naša ponuda reklamnog prostora za postavljanje PVC reklama zasniva se na principu “ključ u ruke”. To znači da, u saradnji sa našim poslovnim partnerima, za Vas organizujemo izradu, postavljanje i uklanjanje reklame. Nemamo ništa protiv da, ukoliko želite, sami organizujete izradu reklame.
U bespoštednoj borbi objekata i sredstava za oglašavanje postavljenih na našim ulicama, trgovima, parkovima…sve je podređeno proizvodu ili usluzi, njihovom plasmanu i ubeđivanju potrošača da oglašivač ima pravo rešenje za njegove potrebe.
Međutim,
© LL Pan VIsion 2014-2022.
Made with Xara
zidna reklama
nije deo haosa koji se ne može savladati, koji se ne može pročitati. IZNAD HAOSA je, odvaja se, ističe se, dominira u prostoru, ima sposobnost da privuče pažnju*, pa čak i da postane stožerna tačka za orijentaciju u prostoru, da postane opštepoznato mesto . Vidimo se kod... ; To je kod... A kada padne veče i upale se reflektori, dominacija postaje potpuna ! p.s. pored svih ostalih prednosti, a upoređujući cenu po m2, zidna reklama je i značajno JEFTINIJA !!! * PAŽNJA je usmerenost svesti na neki sadržaj. Definišemo je i kao usmerenost psihičke delatnosti na neke sadržaje uz istodobno isključivanje iz te delatnosti svih drugih sadržaja.To je prva faza u kojoj se vrši odabiranje materijala za opažanje
ta borba se odvija    u besomučnom      ritmu        dok                   ne                  postane         haos      k koji se      ne može  savladati,    ne  može    pročitati. Nazad Beograd  Niš
Naša ponuda reklamnog prostora za postavljanje PVC reklama zasniva se na principu “ključ u ruke”. To znači da, u saradnji sa našim poslovnim partnerima, za Vas organizujemo izradu, postavljanje i uklanjanje reklame. Nemamo ništa protiv da, ukoliko želite, sami organizujete izradu reklame.
U bespoštednoj borbi objekata i sredstava za oglašavanje postavljenih na našim ulicama, trgovima, parkovima…sve je podređeno proizvodu ili usluzi, njihovom plasmanu i ubeđivanju potrošača da oglašivač ima pravo rešenje za njegove potrebe.
Međutim,
© LL Pan VIsion 2014-2022.