Made with Xara
U spoljnom oglašavanju trenutno je u upotrebi mnoštvo različitih objekata i sredstava za oglašavanje.  Od malih neosvetljenih bilborda do elektronskih led displeja. Mnoštvo je i firmi koje se bave delatnošću spoljnog oglašavanja. Mi smo se fokusirali prema oglašavanju na krovovima i bočnim zidovima zgrada.

UVEK NA VRHU !

VEĆE JE BOLJE !

© LL Pan VIsion 2014-2022.