Made with Xara
Ovaj veb-sajt je autorsko delo i vlasništvo LL Pan Vision d.o.o. (u daljem tekstu Vlasnik) Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate u PDF formatu. USLOVI KORIŠĆENJA: 1. AUTORSKA PRAVA Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svako korišćenje, u celosti ili delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola Vlasnika. Svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala potrebna je prethodna pismena dozvola vlasnika koji zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se fotografije automatski ili ručno arhiviraju. 2. LOGOTIP Logotip Vlasnika predstavlja vlasništvo i intelektualnu svojinu Vlasnika. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba koji predstavljaju kršenje zakona i propisa koji regulišu ovu oblast. 3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA VEB-SAJTOVE TREĆIH LICA Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica. Vlasnik samo olakšava pristup tim veb- sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica je da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu.Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Ta odgovornost je u celosti na vlasnicima tih veb-sajtova. 4.OPŠTE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svaka odgovornost Vlasnika za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta, bez obzira na pravni razlog uključujući tu i zakonski prestup, ograničena je na štetu prouzrokovanu teškim nehatom. Vlasnik ulaže velike napore da veb-sajt bude bezbedan od virusa, ali ne može garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo Vam da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa pre nego što preuzmete dokumente ili podatke. SAOPŠTENJE O POŠTOVANJU PRIVATNOSTI Vlasnik poštuje privatnost svakog svakog lica koje poseti naš veb sajt. Mi ne prikupljamo podatke o posetiocima sajta radi obrade i korišćenja. Ovo saopštenje o poštovanju privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na našem veb- sajtu. Da bi Vam olakšali korišćenje našeg veb-sajta primenjujemo sistem “cookies”.To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb-sajta, a Vaš pretraživač ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u “cookies” služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš veb-sajt bez teškoća koristi. “Cookies” koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata “cookies”. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen Vaš pretraživač. ”Cookies” koje su uskladištene na Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove.
© LL Pan VIsion 2014-2022.
Made with Xara
Ovaj veb-sajt je autorsko delo i vlasništvo LL Pan Vision d.o.o. (u daljem tekstu Vlasnik) Pristupajući ovom veb-sajtu, Vi bez ograničenja ili rezervi prihvatate opšte uslove korišćenja veb-sajta koje možete da iščitate ili da odštampate u PDF formatu. USLOVI KORIŠĆENJA: 1. AUTORSKA PRAVA Stranice na našem veb-sajtu zaštićene su Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svako korišćenje, u celosti ili delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola Vlasnika. Svako reprodukovanje informacija ili podataka, posebno korišćenje tekstova ili delova tekstova ili vizuelnog materijala potrebna je prethodna pismena dozvola vlasnika koji zadržava prava na distribuciju i reprodukovanje. Ta prava u celosti važe i kada se fotografije automatski ili ručno arhiviraju. 2. LOGOTIP Logotip Vlasnika predstavlja vlasništvo i intelektualnu svojinu Vlasnika. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba koji predstavljaju kršenje zakona i propisa koji regulišu ovu oblast. 3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA VEB-SAJTOVE TREĆIH LICA Stranice ovog veb-sajta sadrže linkove za druge veb-sajtove kojima upravljaju treća lica. Vlasnik samo olakšava pristup tim veb- sajtovima i ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do veb-sajtova trećih lica je da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem veb-sajtu.Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama. Ta odgovornost je u celosti na vlasnicima tih veb-sajtova. 4.OPŠTE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svaka odgovornost Vlasnika za štetu proisteklu iz upotrebe ovog veb-sajta, bez obzira na pravni razlog uključujući tu i zakonski prestup, ograničena je na štetu prouzrokovanu teškim nehatom. Vlasnik ulaže velike napore da veb-sajt bude bezbedan od virusa, ali ne može garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo Vam da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa pre nego što preuzmete dokumente ili podatke. SAOPŠTENJE O POŠTOVANJU PRIVATNOSTI Vlasnik poštuje privatnost svakog svakog lica koje poseti naš veb sajt. Mi ne prikupljamo podatke o posetiocima sajta radi obrade i korišćenja. Ovo saopštenje o poštovanju privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na našem veb- sajtu. Da bi Vam olakšali korišćenje našeg veb-sajta primenjujemo sistem “cookies”.To su male jedinice podataka koje su neophodne za korišćenje našeg veb-sajta, a Vaš pretraživač ih privremeno skladišti na hard disku Vašeg kompjutera. Informacije sadržane u “cookies” služe, između ostalog, pre svega za poboljšanu navigaciju i omogućuju da se naš veb-sajt bez teškoća koristi. “Cookies” koje mi koristimo ne sadrže nikakve uskladištene podatke o ličnosti. Većina pretraživača automatski prihvata “cookies”. To možete izbeći ako promenite način na koji je podešen Vaš pretraživač. ”Cookies” koje su uskladištene na Vašem računaru možete u svakom trenutku ukloniti tako što ćete izbrisati privremene internet fajlove.
© LL Pan VIsion 2014-2022.