Made with Xara
Made with Xara
Ovaj veb-sajt je autorsko delo i vlasništvo LL Pan Vision d.o.o. (u daljem tekstu Vlasnik) Pristupajući   ovom   veb-sajtu,   Vi   bez   ograničenja   ili   rezervi   prihvatate   opšte   uslove   korišćenja   veb-sajta   koje   možete   da   iščitate   ili   da odštampate u PDF formatu. USLOVI KORIŠĆENJA: 1. AUTORSKA PRAVA Stranice   na   našem   veb-sajtu   zaštićene   su   Zakonom   o   autorskim   i   srodnim   pravima.   Svako   korišćenje,   u   celosti   ili   delovima,   nalaže   da   se prethodno   dobije   pismena   dozvola   Vlasnika.   Svako   reprodukovanje   informacija   ili   podataka,   posebno   korišćenje   tekstova   ili   delova   tekstova ili   vizuelnog   materijala   potrebna   je   prethodna   pismena   dozvola   vlasnika   koji   zadržava   prava   na   distribuciju   i   reprodukovanje.   Ta   prava   u celosti važe i kada se fotografije automatski ili ručno arhiviraju. 2. LOGOTIP  Logotip   Vlasnika   predstavlja   vlasništvo   i   intelektualnu   svojinu   Vlasnika.   Izričito   je   zabranjeno   svako   neovlašćeno   korišćenje   ili   zloupotreba koji predstavljaju kršenje zakona i propisa koji regulišu ovu oblast. 3. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI ZA VEB-SAJTOVE TREĆIH LICA Stranice   ovog   veb-sajta   sadrže   linkove   za   druge   veb-sajtove   kojima   upravljaju   treća   lica.   Vlasnik   samo   olakšava   pristup   tim   veb-sajtovima   i ne   snosi   nikakvu   odgovornost   za   njihov   sadržaj.   Jedina   svrha   naših   linkova   do   veb-sajtova   trećih   lica   je   da   Vam   olakša   snalaženje   na internetu.   Izjave   na   stranicama   do   kojih   ti   linkovi   vode   nisu   naše   izjave.   Izričito   odbacujemo   vezu   sa   sadržajem   stranica   trećih   lica   do   kojih vode   linkovi   naznačeni   na   našem   veb-sajtu.Pre   svega   ne   preuzimamo   odgovornost   ni   za   kakvo   kršenje   zakonskih   odredaba   ili   povredu prava trećih lica na tim stranicama. Ta odgovornost je u celosti na vlasnicima tih veb-sajtova. 4.OPŠTE ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI Svaka   odgovornost   Vlasnika   za   štetu   proisteklu   iz   upotrebe   ovog   veb-sajta,   bez   obzira   na   pravni   razlog   uključujući   tu   i   zakonski   prestup, ograničena je na štetu prouzrokovanu teškim nehatom. Vlasnik   ulaže   velike   napore   da   veb-sajt   bude   bezbedan   od   virusa,   ali   ne   može   garantovati   da   virusa   nikako   nema.   Iz   tog   razloga, preporučujemo Vam da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa pre nego što preuzmete dokumente ili podatke. SAOPŠTENJE O POŠTOVANJU PRIVATNOSTI Vlasnik poštuje privatnost svakog svakog lica koje poseti naš veb-sajt. Ne prikupljamo podatke o posetiocima sajta radi obrade i korišćenja. Ovo saopštenje o poštovanju privatnosti ne odnosi se na veb sajtove kojima se može pristupiti sa linkova naznačenih na našem veb-sajtu. Da   bi   Vam   olakšali   korišćenje   našeg   veb-sajta   primenjujemo   sistem   “cookies”.To   su   male   jedinice   podataka   koje   su   neophodne   za   korišćenje našeg   veb-sajta,   a   Vaš   pretraživač   ih   privremeno   skladišti   na   hard   disku   Vašeg   kompjutera.   Informacije   sadržane   u   “cookies”   služe,   između ostalog,   pre   svega   za   poboljšanu   navigaciju   i   omogućuju   da   se   naš   veb-sajt   bez   teškoća   koristi.   “Cookies”   koje   mi   koristimo   ne   sadrže nikakve   uskladištene   podatke   o   ličnosti.   Većina   pretraživača   automatski   prihvata   “cookies”.   To   možete   izbeći   ako   promenite   način   na   koji   je podešen   Vaš   pretraživač.”Cookies”   koje   su   uskladištene   na   Vašem   računaru   možete   u   svakom   trenutku   ukloniti   tako   što   ćete   izbrisati privremene internet fajlove.
Nazad